Na diagnostický soubor Klokanův kufr navazuje sada metodických pomůcek Klokanovy kapsy. V šesti kartonových krabicích velikosti deskové hry najdete pomůcky, které přispívají celkovému rozvoji dítěte, jeho technických schopností a logického myšlení v oblasti:


 • zrakové analýzy a syntézy

 • zrakové diferenciace

 • prostorové orientace

 • matematických představ

1) Poskládej I.

(rozvoj zrakové analýzy a syntézy)


Hra obsahuje 30 dřevěných skládaček uspořádaných podle vývojových posloupností, tedy 10 dělených obrázků psa, motýla a kočky. Jednotlivé skládačky se dělí na 2 až 10 nepravidelných dílů vertikálně, horizontálně a šikmými řezy. Cílem je poskládat díly dohromady podle předlohového obrázku. Hra rozvíjí:


 • uvědomování si částí a celku

 • zrakovou a prostorovou paměť

 • prostorovou orientaci

 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

2) Poskládej II.

(rozvoj zrakové analýzy a syntézy)


Hra funguje na stejném principu jako část Poskládej I. Liší se v motivech obrázků, zde naleznete vypodobení krokodýla, hada a netopýra. Totožný je i cíl skládačky. Hra rozvíjí:


 • uvědomování si částí a celku

 • zrakovou a prostorovou paměť

 • prostorovou orientaci

 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

3) Rozlišuj

(rozvoj zrakové diferenciace)


Hra obsahuje 15 sérií, tedy 120 dřevěných obrázků a 2 vkládací desky. Děti podle vzorů vkládají obrázky do desek a učí se rozpoznat detaily, v nichž se obrázky liší. Později poznávají i shodnou či rozdílnou pravolevou polohu obrázků, což je důležitá schopnost pro pozdější správné čtení. Předlohový sešit spolehlivě provází dítě jednotlivými úkoly s narůstající obtížností. Hra rozvíjí:


 • zrakové rozlišování

 • zrakovou a prostorovou paměť

 • pojmy první, poslední, uprostřed, vpravo, vlevo

 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

4) Nasměruj

(rozvoj prostorové orientace)


Hra obsahuje 90 dřevěných obrázků, 2 vkládací desky a 3 sešity s předlohami. Je vhodná i pro logopedickou péči. Hra rozvíjí:


 • orientaci v prostoru

 • prostorovou a zrakovou paměť

 • pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpravo dole, vlevo uprostřed, první, poslední, předposlední, mezi, před, za, hned před, hned za

 • řeč (uvědomování si nadřazených a podřazených pojmů)

 • třídění

 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

5) Porovnávej a přiřazuj

(rozvoj matematických představ)


Dvojice her obsahuje 255 kartonových obrázků, 6 karet znázorňujících množství, 1 dřevěnou vkládací desku s 19 destičkami v praktické foliové kapse a 1 sešit s předlohami. Jedná se o nižší úroveň budování matematických představ (navazující úroveň najdete v Klokanově kapse Dopočítej). Hry rozvíjejí:


 • porovnávání a řazení prvků

 • uvědomování si počtu

 • základy rozkladů čísla na dvě části

 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

6) Dopočítej

(rozvoj matematických představ)


Hra obsahuje 60 dřevěných obrázků, 1 vkládací desku a 2 sešity s předlohami. Je určena především dětem staršího předškolního věku, při potížích v matematice ji využijí i děti v 1. a 2. třídě základní školy. Jedná se o vyšší úroveň budování matematických představ (nižší úroveň najdete v Klokanově kapse Porovnávej a přiřazuj). Hra rozvíjí:


 • pojmy méně, více, stejně

 • schopnost seskupování, vytváření pojmu přirozeného čísla

 • uvědomování si počtu, rozklad čísla na dvě části, základy číselných operací

 • zrakovou paměť

 • jemnou motoriku a koncentraci pozornosti

Pro koho


Pomůcky jsou určeny dětem předškolního věku, mohou je ale využít i děti 1. a 2. třídy základní školy. Zpracování pomůcek navazuje na podobu Klokanova kufru a je vhodné pro práci pedagogů, odborných pracovníků i rodičů.


Více informací o Klokanových kapsách najdete v sekci ke stažení.


Klokanovy kapsy - práce s dětmi

Klokanovy kapsy - přehled obsahu